Voor christelijke scholen is er een eigen kinderjury, de EigenWijsPrijs. Hiervoor worden in alle groepen 5/6 en 7/8 van scholen die zich hebben aangemeld vier boeken gelezen. Bij elk van deze boeken zijn er lesbrieven gemaakt. Na twee weken gaan de kinderen stemmen op het boek dat zij het leukste vonden. Op 20 juni wordt bekend gemaakt welk boek de EigenWijsPrijs heeft gewonnen. Meer informatie over de EigenWijsPrijs en eerdere winnaars vind je hier.

Boeken voor groep 5/6

Boeken voor groep 7/8