logo Dioraphte Literatour Prijs

De Dioraphte Literatuur Prijs wordt sinds 2010 elk jaar uitgereikt aan de beste boeken voor jongeren tussen de 15 en 18 jaar. Er zijn twee categorieën, namelijk Oorspronkelijk Nederlandstalig en Vertaald. Daarnaast is er ook een publieksprijs. Informatie over deze prijs, met eerdere winnaars, vind je hier.