Welk boek wil jij deze zomer lezen? Deze vraag stelde ik aan schrijvers, illustratoren, vertalers, uitgevers, leesbevorderaars en lezers. Het hoefde niet per se een jeugdboek te zijn. Tijdens zomerlezen, in juli en augustus, zal elke dag iemand anders deze vraag beantwoorden. Het overzicht met alle antwoorden vind je op deze pagina.

Vandaag geeft Anne-Margreet Matsuura (schrijver) antwoord op de vraag ‘Welk boek wil jij deze zomer lezen?’

Dit boek wil ik deze zomer lezen

ikleesdezezomer2021 Anne-Margreet Matsuura

Deze zomer wil ik ‘Gloei’ lezen, van Edward van de Vendel en Floor de Goede!

Het ligt al gloednieuw naast me op mijn bureau te wachten tot het zomervakantie is. Het is een dik boek, een heel mooi boek, het slaat makkelijk open (dat vind ik belangrijk) en het ruikt lekker. Gewoon bij voorbaat al een prachtig, fijn boek dus. Zo’n boek waar je zin in hebt.

Ik denk dat het een belangrijk boek is. Voor iedereen, maar vooral ook voor leraren. Ikzelf ben juf op een basisschool (groep 6) en elk jaar heb ik zo’n dertig kinderen een jaar lang onder mijn hoede. Ik leer ze breuken en werkwoordspelling en wat binnenplaneten zijn en buitenplaneten. Maar wat ik eigenlijk het belangrijkst vind aan juf-zijn: dat ik zoveel mogelijk begrijp wie de kinderen in mijn klas ZIJN en of ik ze op één of andere manier misschien een beetje kan helpen met hun leven. Soms heb ik meisjes in de klas die zich jongen voelen. Of andersom. Soms roept iemand opeens, tijdens het eten, dat ze op jongens én meisjes valt.

Zo’n boek is ‘Gloei’, denk ik. Het grote, dikke, geweldige boek voor alle juffen en meesters van Nederland om ALLE kinderen in hun klassen beter te leren kennen en begrijpen.

Fijne zomer! Anne-Margreet

Over het boek

Edward van de Vendel – Gloei
In deze bundel laat Edward van de Vendel twintig jongeren tussen de zestien en de drieëntwintig jaar aan het woord. Hun ontroerende persoonlijke verhalen geven een breed beeld van de “queer’ jongeren van nu. Ze vertellen uitgebreid en openhartig over alles wat er in hun leven gloeit: liefde, woede, ambitie. Daarin zijn ze zeer verschillend: van de achttienjarige paralympische zwemkampioen tot de Syrische bootvluchteling. Hoe divers ze ook zijn, ze hebben één ding gemeen: hun geaardheid of hun gender wijkt af van die van de meerderheid. Hun verhalen ontroeren en laten je niet zelden met ingehouden adem verder en verder lezen. Ieder interview wordt voorafgegaan door een gedicht dat Van de Vendel maakte naar aanleiding van het gesprek, en een getekend portret door Floor de Goede.

deze foto heb ik van Anne-Margreet Matsuura gekregen om te gebruiken bij dit blog