Privacyverklaring

Privacyverklaring

Mathilde van Ikvindlezenleuk is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die Ikvindlezenleuk verwerkt

Ikvindlezenleuk verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • voornaam
  • leeftijdsgroep
  • e-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Ikvindlezenleuk verwerkt

Ikvindlezenleuk verwerkt gegevens van personen jonger dan 16 jaar.

Ikvindlezenleuk heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ikvindlezenleuk.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag Ikvindlezenleuk persoonsgegevens gebruikt

Ikvindlezenleuk gebruikt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • het plaatsen van een recensie
  • het versturen van de nieuwsbrief
  • het verbeteren van de website

Deze gegevens sla ik op en gebruik ik alleen op basis van jouw toestemming.

Geautomatiseerde besluitvorming

Ikvindlezenleuk neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang Ikvindlezenleuk persoonsgegevens bewaart

Ikvindlezenleuk bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) is1 jaar tenzij dat wettelijk anders bepaald is.

Delen van persoonsgegevens met derden

Ikvindlezenleuk verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Voor Ikvindlezenleuk maak ik gebruik van websites waar jouw gegevens opgeslagen worden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Ikvindlezenleuk gebruikt

Ikvindlezenleuk gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Ikvindlezenleuk gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Deze cookies worden een maand bewaard. Daarna vragen we je opnieuw om toestemming.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Kijk hier voor meer informatie.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden.

  • Google Analytics
  • bol.com
  • awin.nl (voor bruna.nl)

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Ikvindlezenleuk en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@ikvindlezenleuk.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Ikvindlezenleuk wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Hoe Ikvindlezenleuk persoonsgegevens beveiligt

Ikvindlezenleuk neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@ikvindlezenleuk.nl

Contactgegevens

Website: www.ikvindlezenleuk.nl

E-mailadres: info@ikvindlezenleuk.nl

Deze pagina is op 31 juli 2019 voor het laatst aangepast